Swipe to the left

Graddage - hvad er det?

Hvis du synes, at det lige nu synker lidt hurtigere i brændestablen end sidste år, er det nok ikke fordi der er noget galt med dit brændsel eller du skal til at holde øje med ubudne gæster om natten.

Vinteren, eller mere præcist fyringssæsonen, har ganske vist været cirka 10% mildere sammenlignet med et normalt år, men den har også været cirka 10 procent koldere end sidste år (fyringssæson 2015/2016). Men hvordan er det lige man regner det så præcist ud?

Det gør man ved hjælp af såkaldte graddage, som både beregnes af Danmarks Meteorologiske Institut og af Teknologisk Institut herhjemme.

Graddage tager udgangspunkt i en indvendig gennemsnitstemperatur på 17 grader celsius. Hvis gennemsnitstemperaturen udenfor er 10 grader, får vi en forskel på 7 grader celsius, hvilket giver dagen 7 graddage. Havde temperaturen udenfor være -10 grader, ville dagen have fået 27 graddage. Du finder Teknologisk Instituts egen beskrivelse af beregningen af graddage her.

Graddagene for hver måned kan nu lægges sammen og vi kan sammenligne dem både med et normalt år og med sidste år. Jo flere graddage en måned har, jo koldere er den.

En normal december måned i Danmark har således 455 graddage. I 2016 var der 371 graddage i december, så den var mild sammenlignet med et normalår, men koldere end december 2015, som var meget mild med kun 314 graddage.

Fyrringssæsonen starter i september/oktober og ved at lægge alle graddagene sammen frem til nu får vi et sammenligneligt tal for, om vi har haft en kold eller en varm fyrringssæson frem til nu. Mængden af solskind og vind har dog også betydning på det faktiske behov for opvarmning, så hvis du vil helt ned i detaljen så du i gang med at lede efter tal, som korrigerer for dette.

Teknologisk Instituts beregning af graddagetallet er baseret på målinger ved Landbohøjskolen i København, men det er det mest overskuelige oversigt at følge med i efter mening. De tilbyder et abonnement, hvis man ønske at følge graddagetallet tæt og ellers udsender de hyppigt pressemeddelser med tallet, som offentliggøres på www.graddage.dk.