Swipe to the left

Guide til god optænding

Miljøstyrelsen har søsat en kampagne med henblik på at forbedre danskernes vaner for optænding i brændeovne.

Formålet er at reducere mængden af partikler, som udledes gennem skorstenen. Metoden virker ved, at man fra starten sikrer afbrænding af røggasser og en hurtig varmeudvikling.

Miljøstyrelsen har produceret en video, som demonstrerer metoden.

Metoden i punktform:

  1. Lav en løs stabel af optændingsbrænde. Læg tændbreve i toppen af stablen således at din optænding starter øverst i stablen og ilden arbejder sig nedad. På den måde sikrer du, at alle røggasser afbrændes i optændingsfasen.
  2. Brug altid tørt træ. Brug ikke affald, reklamer eller lignende.
  3. Sørg for rigelig lufttilførsel under optændingen. Halvdelen af energien i træet består af gasser, og de brændes og udnyttes bedst ved rigelig tilførsel af luft. Fyr hyppigt med en mindre mængde træ af gangen.
  4. Kig på røgen fra din skorsten. Hvis røgen er næsten usynlig har du foretaget en god optænding.

Husk også, at du på fyr-selv.dk både kan købe optændingsbrænde og tændbreve.